BẢNG ĐIỀN THÔNG TIN

Vui lòng điền thông tin yêu cầu bên dưới và nhân viên của trường sẽ liên lạc với bạn sớm nhất

Họ và Tên *
Họ và Tên
Any additional information you would like to discuss with an admissions representative

Vui lòng liên hệ với Tư vấn tuyển sinh của trường chúng tôi:

Cô Teresa 09006 759 756     |     Ms. Annie 0902 627 000     |     Mr. Kevin 0933 789 869     |     Mr. Johnny 0906 994 089