Thông tin tài chính khi học tại Đại học Ave Maria

Chi phí học tập năm 2018-2019 ở Đại học Ave Maria như sau:

 

Học phí mỗi năm (hai học kỳ)
19.900 Đôla Mỹ

Chi phí ký túc xá mỗi năm (hai học kỳ)
6.396 Đôla Mỹ

Chi phí Chương trình Sinh viên quốc tế
8.688 Đôla Mỹ

Các bữa ăn mỗi năm (hai học kỳ)
4.904 Đôla Mỹ

Lệ phí mỗi năm (hai học kỳ)
970 Đôla Mỹ

Tổng cộng mỗi năm (hai học kỳ)
40.858
Đôla Mỹ

 

Ngoài những khoản chi phí trên, sinh viên sẽ cần phải mua sách và có một số tiền bỏ túi để chi tiêu riêng.

Sinh viên Quốc tế đến từ Việt Nam có thể được xem xét cấp học bổng của trường nếu sinh viên có năng lực xuất xắc qua kết quả học tập và các bằng cấp tiếng Anh khi nộp hồ sơ vào trường nhưng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             không được nhận hỗ trợ tài chính từ chính phủ Hoa Kỳ.

Sinh viên quốc tế sẽ tự di chuyển bằng máy bay đến sân bay Fort Myers - Florida, Mỹ. Việc đưa đón ở/từ sân bay Fort Myers - Florida sẽ do trường Đại học Ave Maria phụ trách.

Sinh viên quốc tế có thể lựa chọn nhận mức giảm đến 10% nếu họ chọn trả trước học phí của nhiều năm. Tương tự như chi phí cơ sở vật chất rất phổ biến ở các nước khác, việc trả trước tiền học phí giúp cho trường đại học phát triển vững vàng hơn. Không giống như các quỹ chi phí cơ sở vật chất, việc trả trước này sẽ được tính vào học phí và không phải là phụ phí. Để biết thêm về việc trả trước học phí, hãy liên hệ với nhân viên Chương trình Sinh viên Quốc tế.