towey.png

Ave Maria University is led by H. James Towey.

Đại học Ave Maria được điều hành bởi Ông Hiệu trưởng H. James Towey. Trước đây ông Towey đã từng làm các công việc như Hiệu trưởng trường đại học, cố vấn cao cấp của  cựu Tổng thống Hoa Kỳ (Tổng thống George W. Bush), trợ lý chính cho một nhà lãnh đạo Quốc hội, thành viên của nội các Thống đốc bang Florida, nhà sáng lập của một tổ chức phi lợi nhuận và là cố vấn pháp lý cho Tổ chức hoạt động từ thiện Mẹ Thánh Teresa thành Calcutta.

bush.png

Trong suốt thời gian nắm giữ cương vị Hiệu trưởng của Đại học Ave Maria, ông James Towey đã đạt kỷ lục về ghi danh, hơn 40 triệu đô la trong việc gây quỹ, 19 chuyên ngành học thuật mới và cũng chuyển thể chế học viện sang việc thặng dư ngân sách hàng năm.

Trước khi tham gia vào giáo dục, ôngJames  Towey là trợ lý của  cựuTổng thống George W. Bush. Với chức vụ là người đứng đầu của một trong các văn phòng ở Dinh tổng thống, ông James Towey là một trong số các nhân viên cấp cao của cựu Tổng thống George W. Bush và đã tham dự nhiều cuộc họp của chính phủ.

Năm 1985, ông James Towey trở thành bạn thân của Mẹ Thánh Teresa thành Calcutta và là cố vấn pháp lý của Mẹ Thánh ở Mỹ trong suốt 12 năm còn lại trong cuộc đời Mẹ Teresa.

Hiệu trưởng James Towey và vợ là bà Mary có năm người con và sống trong thị trấn Ave Maria bang Florida.