Các chuyên ngành và chương trình học cốt lõi

Mỗi trường trung học ở Mỹ - và một số trường trung học cơ sở và thậm chí là một số trường tiểu học – đều có một nhân viên viên gọi là "Tư Vấn Viên ". Người cố vấn này đóng nhiều vai trò, nhưng một trong những vai trò quan trọng nhất của họ là hướng dẫn mỗi sinh viên học những gì các em giỏi, hiểu làm thế nào có thể kiếm việc trong tương lai và sắp xếp kinh nghiệm để sinh viên có thể chọn lựa một công việc phù hợp với khả năng của mình. Tôi chưa bao giờ gặp một “Tư vấn viên” hướng dẫn ở Việt Nam, mặc dù có lẽ một số trường cũng đã có.

Dĩ nhiên, cuộc đời không phải là một con đương bằng phẳng và việc tư vấn nghề nghiệp tốt không phải lúc nào cũng là một sự dự đoán hoàn hảo cho mỗi sinh viên ... nhưng nó vẫn mang lại nhiều lợi ích. Thử hỏi có bao nhiêu bạn bè và người thân của bạn học một chuyên ngành nào đó ở đại học có thể khám phá ra họ thực sự không giỏi về chuyên ngành đó và muốn họ học một chuyên ngành khác?

Đại học Ave Maria có một "chương trình dạy cốt lõi" rõ ràng. Một chương trình giảng dạy cốt lõi là tập hợp các lớp học mà tất cả sinh viên phải học để tốt nghiệp. Mục đích của chương trình giảng dạy cốt lõi là cung cấp cho sinh viên một cơ hội để tìm hiểu nhiều thứ và giúp họ lên kế hoạch học tập thực sự cũng như chọn lựa chuyên ngành trong tương lai theo định hướng nghề nghiệp. Đối với các du học sinh đến từ các nước không nói tiếng Anh, chương trình giảng dạy cốt lõi cũng hỗ trợ các sinh viên này phát triển vốn từ vựng tiếng Anh khái quát và toàn diện hơn để sử dụng ngoại ngữ trong cuộc sống.

Sinh viên không cần phải lo lắng về những lớp học mà họ sẽ học năm đầu tiên tại Đại học Ave Maria. Họ chỉ phải lấy các lớp học từ chương trình học cốt lõi và tập trung vào việc thích nghi với cuộc sống ở Mỹ, các lớp học được giảng dạy bằng tiếng Anh. Khi bắt đầu học kỳ đầu tiên của năm học, sinh viên có thể tìm hiểu về chuyên ngành chính và phụ mà các em quan tâm.

Ngay bây giờ chuyên ngành phổ biến nhất tại Đại học Ave Maria là Quản trị Kinh doanh, nhưng có tất cả 34 chuyên ngành được giảng dạy tại trường. Các chuyên ngành khoa học (Vật lý, Hóa học, Sinh học, Toán học) hướng đến việc nghiên cứu sau đại học là rất mạnh. Các chuyên ngành liên quan đến kinh doanh (Kế toán, Marketing, Truyền thông, Quan hệ quốc tế và Kinh doanh Quốc tế) cũng được tìm kiếm. Giáo dục tiền chuyên nghiệp (như y tá hoặc dược) rất thành công.

Quản trị kinh doanh
Sinh học (BA & BS)
Hóa sinh
Nghiên cứu Hoa Kỳ
Kế toán
Nghiên cứu Công giáo
Hóa học**
Văn học cổ điển & Văn học Thiên chúa giáo thời kỳ đầu
Truyền thông **
Kinh tế học
Giáo dục Tiểu học (K-6)
Khoa học môi trường
Khoa học thể chất
Tài chính
Quan hệ quốc tế và Kinh doanh quốc tế
Tiếng Hy lạp

** Bắt đầu vào mùa thu 2017
Khoa học Y tế
Khoa học Quản trị Y tế
Lịch sử
Nghiên cứu Nhân văn & Liberal
Văn chương
Quản lý kinh tế & Phân tích chiến lược
Marketing **
Toán học
Âm nhạc
Y tá (BSN)
Triết học
Vật lý
Kinh tế chính trị & Chính phủ
Chính trị
Tâm lý học
Thần học


Kế toán
Sinh học
Quản trị kinh doanh
Giáo lý học
Hóa học
Khoa học môi trường
Kinh tế học
Giáo dục
Khoa học thể chất
Gia đình & Xã hội
Ngôn ngữ Cổ điển
Khoa học Y tế
Lịch sử
Tiếng Latin
Văn chương
Toán học
Âm nhạc
Sinh học biển
Triết học
Vật lý
Chính trị
Tâm lý học
Shakespeare trong Nghệ thuật biểu diễn
Thần học